اخبار

جلسه تشکیل هیئت مدیره ازگل – نوبت دوم

با استعانت از خداوند متعال عملیات ساختمانی پروژه گل نرگس ازگل به اتمام رسیده و واحدها، پارکینگ و انباری تحویل اعضاء محترم شده است.  با توجه به اینکه نیاز است مالکین محترم در اسرع وقت نسبت به انتخاب هیئت مدیره ساختمان اقدام تا کلیه مشاعات تحویل و تحول انجام پذیرد، در نظر است در این خصوص راس ساعت 11:00 صبح روز جمعه مورخ 24/09/96 در سالن اجتماعات برج گل نرگس ازگل جلسه ای با حضور مالکین به منظور انتخاب هیئت مدیره ساختمان برگزار شود. از کلیه مالکین محترم تقاضا می شود در این جلسه حضور یابند.

عضو اصلی عضو علی البدل
هیئت مدیره 5 نفر 2 نفر
بازرس 1 نفر 1 نفر

 

                                                                  شركت تعاوني مسكن والفجرغدير

                                                                 بیژن جمالی نژاد