اخبار

گزارش عملیات درحال اجرای پروژه گل نرگس

 

 1. اجرای محوطه شمالی نبش فرهنگیان و نوبهار و تکمیل محوطه سازی.
 2. نظافت باغچه ها و خاک ریزی آنها جهت درختکاری و باغبانی.
 3. تکمیل سقف انباری ها و اجرای روشنایی آنها.
 4. تکمیل نمودن لابی های هر دو بلوک.
 5. تکمیل روشنایی های مشاعات (اعم از نما، نورپردازی محوطه، روشنایی پارکینگ ها و لابی)
 6. نظافت مشاعات انباری ها و پارکینگ ها.
 7. ساماندهی سیستم های اعلان و اطفاء حریق
 8. نصب آیفون واحدها
 9. تکمیل خرده کاری سنگ پارکینگ
 10. خدمات دهی به ساکنین شامل رفع ایرادات ظاهری ایرادات تاسیساتی و ….
 11. ست سیستم اطفاء حریق و آماده نمودن محل اسقرار افشانک ها
 12. تحویل سیستم تهویه مطبوع واحدها به ساکنین وتست آنها
 13. تکمیل سقف مشاعات و رفع ایرادات آن