وارد کردن نویسنده Admin با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.

اطلاعیه(4)


با آرزوی سلامتی و قبولی طاعات و عبادات به آگاهی اعضاء محترم پروژه گل نرگس ازگل می رساند با توجه به اطلاعیه های قبلی، تطبیق واریزی با امتیاز مکتسبه [...]