اخبار

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم )

Category: UncategorizedPost Date: 26/02/2020

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

Category: Uncategorized, تعاونیPost Date: 13/02/2020

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...

تصاویر جلسه هیئت مدیره تعاونی مورخ 98/11/14

Category: UncategorizedPost Date: 03/02/2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1398

Category: UncategorizedPost Date: 03/02/2020

گزارش شرکت آسمان سوار

Category: UncategorizedPost Date: 03/02/2020

پیرو نامه های 32/ت/97/705 مورخ 09/03/97 و36/ت/97/705 مورخ 11/04/97 و 12/238/ل/97/604 مورخ13/04/97 و 41/ت/97/705 مورخ 02/05/97 و 46/06/ت/97/705 مورخ 15/05/97 و 45/ت97/705 مورخ 21/06/97 و48/ت/97/705 مورخ 15/08/97 و53/ت/97/705 مورخ 26/09/97 و58/ت/97/705 مورخ 18/12/97...

عکسهای پروژه 154واحدی گل نرگس ازگل تحویل داده شده در سال 1396


ازگل، خیابان نوبهار جنوبی، روبروی برج مروارید پلاک 3

تصاویر جلسه هیئت مدیره تعاونی مورخ ۹۸/۱۱/۰۵

Category: UncategorizedPost Date: 25/01/2020

هزینه های انجام گرفته برج های گل نرگس ازگل

Category: UncategorizedPost Date: 23/01/2020

به آگاهی می رساند؛ با عنایت به مکاتبات انجام گرفته توسط تعدادی از مالکین محترم برج های نرگس ازگل برای آگاهی و توجیه از نحوه هزینه های انجام گرفته ،...