پروژه های تعاونی مسکن والفجر غدیر

اخبار و اطلاعیه

مرداد 1399

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین برج گل نرگس ازگل می رساند با استعانت از خداوند متعال و تلاش...

Read More

خرداد 1399

اردیبهشت 1399

اسفند 1398

اسفند 1398

بهمن 1398

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به...

Read More

گزارش شرکت آسمان سوار

پیرو نامه های 32/ت/97/705 مورخ 09/03/97 و36/ت/97/705 مورخ 11/04/97 و 12/238/ل/97/604 مورخ13/04/97 و 41/ت/97/705 مورخ 02/05/97 و 46/06/ت/97/705 مورخ 15/05/97 و...

Read More