تعاونی مسکن والفجر غدیر

پروژه های تعاونی مسکن والفجر غدیر

اخبار و اطلاعیه

آذر 1399

مرداد 1399

خرداد 1399

اردیبهشت 1399

اسفند 1398

اسفند 1398

بهمن 1398

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...