تعاونی مسکن والفجر غدیر

پروژه های تعاونی مسکن والفجر غدیر

اخبار و اطلاعیه

خرداد 1400

اردیبهشت 1400

اردیبهشت 1400

اردیبهشت 1400

فروردین 1400

اطلاعيه

آگهي مزايده محدودشركت تعاوني مسكن والفجر غدير به شماره ثبت ١٢٠٠٨١ در نظر دارد تعداد ١٨ قطعه پاركينگ و ٣ قطعه انباري مازاد از طريق مزايده محدود به فروش...