تعاونی مسکن والفجر غدیر

پروژه های تعاونی مسکن والفجر غدیر

اخبار و اطلاعیه

مرداد 1399

خرداد 1399

اردیبهشت 1399

اسفند 1398

اسفند 1398

بهمن 1398

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...