اخبار

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین برج گل نرگس ازگل می رساند با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیر عامل و هیئت مدیره محترم،این تعاونی موفق به اخذ پایانکار برج گل نرگس گردیده که این موفقیت بزرگ را به همه مالکین تبریک عرض نموده و امیدواریم که هرچه زودتر بتوانیم بقیه کارهای ثبتی را انجام داده تا منتج به صدور سند گردد.