اخبار

بسمه تعالی«شهر رمضان الذی انزل فیه القران»

با آرزوی قبولی طاعات وعبادات؛ به آگاهی مالکین محترم پروژه ازگل(برج گل نرگس) میرساند،کلیه اقدامات انجام گرفته ، در شرف انجام آینده تعاونی وفق ضوابط قانونی ومقررات و طبق اساسنامه تعاونی انجام شده و خواهد شد وتمام تلاش مسئولین براین است حقوق کلیه افراد بر مبناء این ضوابط رعایت گردد،دراین رابطه هریک مالکین محترم میتوانند با مراجعه دفتر تعاونی در جریان آخرین وضعیت قرار گیرند،
من الله التوفیق…….
مدیر عامل بیژن جمالی