اخبار

خرید زمین

بسمه تعالي

تاريخ :     21/12/97

شماره :   01/12/آ/97

پيوست :  ندارد

 

از : شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر

به: اعضاء محترم تعاونی

موضوع: زمین

 

با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با توجه به تقاضای اعضاء محترم تعاونی، یک قطعه زمین به میزان تقریبی 5000 متر مربع، دارای پروانه ساختمانی و تراکم مسکونی واقع در سعادت آباد، بلوار پیام، خیابان نیما یوشیج، جنب شهرک پاسارگاد،  شناسایی و در نظر است در صورت استقبال اعضاء محترم تعاونی نسبت به خرید آن اقدام گردد. علیهذا از کلیه اعضاء تعاونی درخواست میگردد در صورت تمایل به خرید و ساخت زمین و تراکم مذکور که با توجه به برآورد انجام یافته قیمت هر متر مربع مفید حدود 10 میلیون تومان برآورد گردیده است تا تاریخ 01/02/98 نسبت به واریز علی الحساب مبلغ دویست میلیون تومان به شماره حساب  81000008905009 و شبا IR930540120581000008905009  بانک پارسیان شعبه مینی سیتی به منظور شرکت در مزایده و خرید زمین و تراکم مذکور اقدام و فیش واریزی را تحویل دفتر تعاونی واقع در تهران، انتهای بلوار ارتش، کوی لاله، روبروی تره بار، پلاک7، طبقه2، واحد5 تحویل نمایند.

لازم به توضیح است:

1- با توجه به محدودیت های موجود در تعداد واحد ها اولویت بندی بر اساس تاریخ و مبالغ واریزی محاسبه و در عضویت قطعی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

2- در صورت عدم خرید تراکم مذکور، مبلغ واریزی به همراه سود متعلقه برابر اعلام بانک به عضو محترم مسترد خواهد شد.

 

آدرس: تهران، انتهای بلوار ارتش، کوی لاله، روبروی تره بار، پلاک7، طبقه2، واحد5

کد پستی: 1955894815      تلفن  22195497