اخبار

دریافت کارت هوشمند درب ورودی

مالکین محترم برجهای گل نرگس ازگل:

جهت دریافت کارت هوشمند درب ورودی در ایام هفته به جز روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 9:00 الی 15:00 به دفتر تعاونی مراجعه نمایید.