اخبار

فراخوان مزایده خرید زمین خیابان گلزار

بسمه تعالی

با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با توجه به تقاضای اعضاء محترم تعاونی، یک قطعه زمین به میزان تقریبی 1600 متر مربع واقع در میدان نوبنیاد، خیابان صنایع، خیابان گلزار، لادن شرقی که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می باشد، شناسایی و در نظر است به تعداد 30 نفردر صورت استقبال اعضاء محترم تعاونی از طریق شرکت در مزایده نسبت به خرید آن اقدام گردد. علیهذا از کلیه اعضاء تعاونی درخواست میگردد در صورت تمایل به خرید و ساخت زمین مذکور که با توجه به برآورد انجام یافته هر متر مربع مفید حدود 7 میلیون تومان خواهد بود، از تاریخ 01/02/97 نسبت به واریز علی الحساب مبلغ یکصد میلیون تومان به شماره حساب 120680113430373 نزد بانک حکمت ایرانیان شعبه بلوار نیروی زمینی به منظور شرکت در مزایده و خرید زمین مذکور اقدام و فیش واریزی را تحویل دفتر تعاونی واقع در تهران، انتهای بلوار ارتش، کوی لاله، روبروی تره بار، پلاک7، طبقه2، واحد5 تحویل نمایند. تلفن دفتر:22195497

لازم به توضیح است: در صورت عدم برنده شدن در مزایده، مبلغ واریزی به همراه سود متعلقه برابر اعلام بانک به عضو محترم مسترد خواهد شد.

 

                                                                                                             مديرعامل شركت تعاوني مسكن والفجرغدير

                                                                                                                                    بیژن جمالی نژاد