اخبار

گزارش شرکت آسمان سوار

پیرو نامه های 32/ت/97/705 مورخ 09/03/97 و36/ت/97/705 مورخ 11/04/97 و 12/238/ل/97/604 مورخ13/04/97 و 41/ت/97/705 مورخ 02/05/97 و 46/06/ت/97/705 مورخ 15/05/97 و 45/ت97/705 مورخ 21/06/97 و48/ت/97/705 مورخ 15/08/97 و53/ت/97/705 مورخ 26/09/97 و58/ت/97/705 مورخ 18/12/97 و60/ت/98/705 مورخ17/04/98

سلام عليكم

با عنایت به ابلاغیه های پیروی فوق مبنی بر رعایت قوانین حاکم و ضوابط شهرداری،آتش نشانی و نظام مهندسی که الزاماً می‌بایست تا اخذ پایان کار و صدور سندهای تک برگی واحد ها انجام پذیرد لیکن شرکت آسمان سوار که ساخت و نصب 4 دستگاه آسانسور در برج را به عهده داشته و متولی راهبری و اخذ گواهی استاندارد از سازمان استاندارد بوده و تعهدات لازم را در نزد اداره استاندارد متقبل گردیده طی نامه شماره 1165-75 مورخ 02/11/98(روگرفت پیوست) به این تعاونی گزارش نموده که مدیریت محترم برج گل نرگس طی نامه شماره 1/102 نرگس مورخ 29/10/98 اعلام قطع همکاری جهت راهبری آسانسورها را نموده است در صورتیکه گواهی استاندارد اخذ شده تا مورخ 19/3/ 99 و مسئولیت راهبری در سازمان استاندارد و تمام مراجع بر عهده این شرکت می‌باشد لذا برای آخرین بار توجه مسئولین محترم و مدیریت برج را به رعایت ضوابط قانونی و الزامات به شرح ذیل معطوف می‌نمایم:

1-عقد قرارداد راهبری با شرکت آسمان سوار تا اخذ پایانکار و صدور سند تک برگی واحد ها الزامی می‌باشد(داشتن استاندارد راهبری مبتنی بر آن برای آسانسور الزامیست).

2-ایجاد هرگونه تغییر ، نصب تجهیزات جانبی از جمله تلفن و دوربین در آسانسورها می‌بایست با هماهنگی و حضور نماینده قانونی ، شرکت آسمان سوار انجام پذیرد.

3- برابر ضوابط مقرر قرارداد 2 ساله راهبری سیستم های آتش نشانی(اعلام و اطفاءحریق) که قبلا با شرکت ایمن آدیش منعقد شده در تاریخ 27/12/98 به اتمام می‌رسد الزامیست که ازتاریخ 28/12/98 هیئت مدیره محترم برج رأساً بصورت سالانه  قرارداد راهبری را با این شرکت (تا اخذ پایانکار و صدور سند تک برگ) منعقد نمایند.

4-حفظ و نگهداری درختان مثمر و غیر مثمر و فضای سبز در محوطه برج ، پیاده رو و محیط پیرامون الزامی می‌باشد.

5-بهره برداری با عناوین مغایر با ضوابط تعریف شده در مجموعه مسکونی و مشاعات اکیدا ممنوع می‌باشد.

6-ایجاد هرگونه تغییر در مجموعه برخلاف آنچه در ضوابط پروانه صادره برج مسکونی مندرج شده ممنوع می‌باشد.

7- انجام هرگونه تغییرات در تجهیزات و اقلام منصوب در فضاهای عمومی و خصوصی ممنوع است.

8-اظهار نظر غیر فنی و غیر کارشناسایی و دخالت توسط افراد غیر مسئول که صرفاً منافع مادی و کسب منفعت فردی در آینده را برای خود در نظر دارند ، موجب کند شدن و یا توقف در روند امورات جاری خواهد شد ، علیهذا ضروریست آن هیئت مدیره محترم بدور از هرگونه شائبه ، صرفاً به وظایف قانونی خود عمل نموده و سایر مالکین و افراد را درجهت نیل به اهداف عالیه مجموعه که همانا بهره مندی حداکثری و ایجاد مناسبترین شرایط برای ساختمان و کلیه مالکین می باشد هدایت نمایند.

توضیح اینکه این تعاونی به وظایف قانونی خود آگاه بوده و تاکنون اقدامات لازم را برابر ضوابط و مقررات از طریق مبادی ذی ربط بمنظور اخذ تائیدیه های لازم پیگیری و اخذ نموده است(تائیدیه فضای سبز- استانداردهای تجهیزات- تائیدیه آتش نشانی و …) و پرونده در مراحل نهایی اخذ پایانکار می باشد. بدیهیست چنانچه اقداماتی مغایر با ضوابط فنی و مقررات موجود و اصول قید شده در رویه های قانونی انجام پذیرفته و همچنین شاهد ورود افراد غیر مسئول در امورات مربوطه باشد، عواقب آن متوجه افراد ذی‌ربط گردیده و راسا جوابگو بوده و مسئولیت عواقب قانونی آن برعهده ایشان خواهد بود و این تعاونی هیچگونه مسئولیتی را نپذیرفته و از طریق مبادی ذیربط پیگیری لازم را بعمل خواهد آورد.