اخبار

«اطلاعیه»

به حول و قوه الهی

 

عرض تبریک ایام شعبانیه و فرا رسیدن عید نوروز باستانی

به استحضار کلیه مالکین محترم برج گل نرگس ازگل می رساند

پایانکار و صورت مجلس تفکیکی واحد های برج گل نرگس ازگل

اخذ و در مرحله صدور اسناد تک برگی می باشد.

 

                         شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر