نویسنده Admin

گزارش شرکت آسمان سوار

دسته بندی :پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:14/11/1398

پیرو نامه های 32/ت/97/705 مورخ 09/03/97 و36/ت/97/705 مورخ 11/04/97 و 12/238/ل/97/604 مورخ13/04/97 و 41/ت/97/705 مورخ 02/05/97 و 46/06/ت/97/705 مورخ 15/05/97 و 45/ت97/705 مورخ 21/06/97 و48/ت/97/705 مورخ 15/08/97 و53/ت/97/705 مورخ 26/09/97 و58/ت/97/705 مورخ 18/12/97...

عکسهای پروژه 154واحدی گل نرگس ازگل تحویل داده شده در سال 1396


ازگل، خیابان نوبهار جنوبی، روبروی برج مروارید پلاک 3

هزینه های انجام گرفته برج های گل نرگس ازگل

دسته بندی :پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:03/11/1398

به آگاهی می رساند؛ با عنایت به مکاتبات انجام گرفته توسط تعدادی از مالکین محترم برج های نرگس ازگل برای آگاهی و توجیه از نحوه هزینه های انجام گرفته ،...

اطلاعیه در خصوص مالکین محترم پروژه گل نرگس ازگل

دسته بندی :پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:30/10/1398

قابل توجه مالکین محترم پروژه گل نرگس ازگل احترما اعلام می گردد در راستای پیگیری امور مربوط به پروژه گل نرگس علیرغم برخی مسائل و مشکلات بوجود آمده توسط تعداد اندکی از مالکین...

خرید زمین

دسته بندی :تعاونی

بسمه تعالي تاريخ :     21/12/97 شماره :   01/12/آ/97 پيوست :  ندارد   از : شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر به: اعضاء محترم تعاونی موضوع: زمین   با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با...

اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم و فوق العاده نوبت سوم 97

دسته بندی :تعاونی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 1397

دسته بندی :تعاونی

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن والفجر غدیر دعوت می‌شود برابر اطلاعیه و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق...