اخبار

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی با هیئت مدیره برج گل نرگس ازگل بنا به دعوت هیئت مدیره برج ازگل مورخ 1400/02/06

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:13/02/1400

https://tmvalfajr.ir/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Video-2021-05-03-at-11.35.02-1.mp4

بسمه تعالی«شهر رمضان الذی انزل فیه القران»

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:03/02/1400

با آرزوی قبولی طاعات وعبادات؛ به آگاهی مالکین محترم پروژه ازگل(برج گل نرگس) میرساند،کلیه اقدامات انجام گرفته ، در شرف انجام آینده تعاونی وفق ضوابط قانونی ومقررات و طبق...

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزايده پارکینگها ، انباریها و تحویل پاکتهای الف و ب به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری مورخ 1400/02/05می باشد.

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:02/02/1400

اطلاعيه

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:07/01/1400

آگهي مزايده محدودشركت تعاوني مسكن والفجر غدير به شماره ثبت ١٢٠٠٨١ در نظر دارد تعداد ١٨ قطعه پاركينگ و ٣ قطعه انباري مازاد از طريق مزايده محدود به فروش...