اخبار

اطلاعیه


بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین برج گل نرگس ازگل می رساند با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیر عامل و هیئت مدیره...

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم )

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:07/12/1398

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:24/11/1398

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1398

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:14/11/1398