اخبار

بسمه تعالی«شهر رمضان الذی انزل فیه القران»

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:03/02/1400

با آرزوی قبولی طاعات وعبادات؛ به آگاهی مالکین محترم پروژه ازگل(برج گل نرگس) میرساند،کلیه اقدامات انجام گرفته ، در شرف انجام آینده تعاونی وفق ضوابط قانونی ومقررات و طبق...

به اطلاع می رساند آخرین مهلت تحویل پیشنهادات مزايده پارکینگها ، انباریها و تحویل پاکتهای الف و ب به دفتر تعاونی تا پایان وقت اداری مورخ 1400/02/05می باشد.

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:02/02/1400

اطلاعيه

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:07/01/1400

آگهي مزايده محدودشركت تعاوني مسكن والفجر غدير به شماره ثبت ١٢٠٠٨١ در نظر دارد تعداد ١٨ قطعه پاركينگ و ٣ قطعه انباري مازاد از طريق مزايده محدود به فروش...

اطلاعیه

Category: Uncategorizedتاریخ ارسال:28/12/1399

به آگاهی مالکین محترم برج گل نرگس میرساند شماره هایی که در سر درب ورودی واحد و انباری و پارکینگ توسط این شرکت تعاونی نصب میگردد مربوط به شماره ثبت...

Category: تعاونی, پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:26/12/1399

«اطلاعیه» به حول و قوه الهی   عرض تبریک ایام شعبانیه و فرا رسیدن عید نوروز باستانی به استحضار کلیه مالکین محترم برج گل نرگس ازگل می رساند پایانکار و صورت مجلس...

اطلاعیه


بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین برج گل نرگس ازگل می رساند با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیر عامل و هیئت مدیره...