تعاونی

Category: تعاونی, پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:26/12/1399

«اطلاعیه» به حول و قوه الهی   عرض تبریک ایام شعبانیه و فرا رسیدن عید نوروز باستانی به استحضار کلیه مالکین محترم برج گل نرگس ازگل می رساند پایانکار و صورت مجلس...

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم )

Category: تعاونیتاریخ ارسال:07/12/1398

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

Category: تعاونیتاریخ ارسال:24/11/1398

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1398

Category: تعاونیتاریخ ارسال:14/11/1398

خرید زمین

Category: تعاونی

بسمه تعالي تاريخ :     21/12/97 شماره :   01/12/آ/97 پيوست :  ندارد   از : شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر به: اعضاء محترم تعاونی موضوع: زمین   با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با...

اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم و فوق العاده نوبت سوم 97

Category: تعاونی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 1397

Category: تعاونی

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن والفجر غدیر دعوت می‌شود برابر اطلاعیه و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق...