تعاونی

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم )

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:07/12/1398

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:24/11/1398

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1398

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:14/11/1398

خرید زمین

دسته بندی :تعاونی

بسمه تعالي تاريخ :     21/12/97 شماره :   01/12/آ/97 پيوست :  ندارد   از : شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر به: اعضاء محترم تعاونی موضوع: زمین   با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با...

اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی نوبت دوم و فوق العاده نوبت سوم 97

دسته بندی :تعاونی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 1397

دسته بندی :تعاونی

بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن والفجر غدیر دعوت می‌شود برابر اطلاعیه و آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول و مجمع عمومی فوق...

پیام تسلیت

دسته بندی :تعاونی

جناب آقای سعید پارسایی با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت والده گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح پاک آن...