تعاونی

فراخوان مزایده خرید زمین خیابان گلزار

دسته بندی :تعاونی

بسمه تعالی با استعانت از خداوند متعال و بررسیهای بعمل آمده و با توجه به تقاضای اعضاء محترم تعاونی، یک قطعه زمین به میزان تقریبی 1600 متر مربع واقع در...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول

دسته بندی :تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن پرسنل گروه اطلاعات نزاجا والفجر غدیر   بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی...

اطلاعیه تغییر آدرس دفتر تعاونی

دسته بندی :تعاونی

بسمه تعالی   به اطلاع اعضاء محترم تعاونی مسکن والفجر غدیر می رساند به علت جابجایی دفتر تعاونی از محل پروژه ازگل به نشانی ازگل نوبهار جنوبی روبروی برج مروارید پلاک3...

اطلاعیه عضویت در هیئت مدیره و بازرس

دسته بندی :تعاونی

به حول و قوه الهی مجمع عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر در آینده نزدیک و پس از اجرای تشریفات قانونی برگزار خواهد شد، لذا از آن دسته...