نویسنده Admin

اطلاعیه


بدین وسیله به اطلاع کلیه مالکین برج گل نرگس ازگل می رساند با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیر عامل و هیئت مدیره...

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم )

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:07/12/1398

(اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم

اطلاعیه عضوگیری پروژه جدید

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:24/11/1398

بسمه تعالی به  آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیر می‌رساند: پیرو مراجعات مکرر در جهت تامین مسکن اعضاء تعاونی،مسئولان به جهت تحقق این موضوع از اراضی و اماکن و همچنین احداثات...

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول سال 1398

دسته بندی :تعاونیتاریخ ارسال:14/11/1398

گزارش شرکت آسمان سوار

دسته بندی :پروژه گل نرگس ازگلتاریخ ارسال:14/11/1398

پیرو نامه های 32/ت/97/705 مورخ 09/03/97 و36/ت/97/705 مورخ 11/04/97 و 12/238/ل/97/604 مورخ13/04/97 و 41/ت/97/705 مورخ 02/05/97 و 46/06/ت/97/705 مورخ 15/05/97 و 45/ت97/705 مورخ 21/06/97 و48/ت/97/705 مورخ 15/08/97 و53/ت/97/705 مورخ 26/09/97 و58/ت/97/705 مورخ 18/12/97...